Μουσικοί που ηχογράφησαν μαζί μας

Μαρία Αλεξάνδρου

Μουσικός

"Ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε."

Γιώργος Γιαννόπουλος

Ντράμερ

"Λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ."

Πέτρος Δημόπουλος

Κιθαρίστας

"Υθ μελ ιδ κυο θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ."

Όλγα Τερζίδου

Τραγουδίστρια

"Ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ."